Giới thiệu

Lemaxcorp Sdn Bhd được thành lập vào năm 1995 bởi một nhóm các chuyên gia lớp phủ để thực hiện R & D và sản xuất các vật liệu phủ tiên tiến.

Trong những năm qua, chúng tôi đã thiết lập vững chắc mình tại địa phương và trên toàn thế giới như là một nhà cung cấp đáng tin cậy của một loạt các sản phẩm cao cấp và dịch vụ, ..
> Chi tiết >