Home Chất kết dính xây dựng
Chất kết dính xây dựng

Chất làm phân tán Lemax hoặc Chất kết dính xây dựng gốc dung môi là sự thay thế hoàn hảo cho sửa chữa bằng cơ khí theo truyền thống hay silicon được sử dụng sai như một chất kết dính.

Với chất kết dính xây dựng hàng đầu của Lemax, các vật thể được giữ nguyên tại chỗ ngay tức thì mà không bị chùng xuống hoặc trượt đi.

Polyurea Test On Brick

Polyurea Test On Water