Home Hóa chất kết nối
Hóa chất kết nối

Lemax cung cấp chất hóa chất kết nối gốc Polyeste, Vinyl ester hoặc Epoxy để đưa ra giải pháp tốt nhất trong công việc sửa chữa đơn giản cũng như gắn kết các thanh cốt thép trong cấu trúc quan trọng và kĩ thuật cao. Chất kết nối Lemax được cung cấp đầy đủ phụ kiện hiệu suất cao nhất đã được chứng minh khắp thế giới và được chứng nhận và chấp thuận đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Polyurea Test On Brick

Polyurea Test On Water