Home Sàn công nghiệp
Sàn công nghiệp

Kết cấu bê tông cần được bảo vệ nếu tiếp xúc với ứng suất hóa học và cơ học. Để tăng độ thẩm mĩ cho bề mặt bê tông sàn, hệ thống lớp trát phải được lựa chọn trước tiên nếu yêu cầu đặc tính công năng cao và không mối nối. Lemax cung cấp hàng loạt các hệ thống nền sàn công nghiệp từ vật liệu làm cứng nền sàn đơn thuần hay hệ thống nhà kho tới lớp phủ phòng trưng bày, hệ thống nền sàn thể thao và bảo dưỡng khe nối hệ thống nền sàn công viên.

Polyurea Test On Brick

Polyurea Test On Water