Home Hệ thống chống thấm
Hệ thống chống thấm

Hệ thống chống thấm tiện ích nhất để giải quyết các vấn đề rò rỉ, thích ứng để bảo vệ bê tông và thép chống rò rỉ. Mọi công trình kiến trúc cần được chống thấm, như bê tông không thể tự ngăn nước. Hệ thống chống thấm thông thường cần đến các lớp màng. Điều này phụ thuộc vào việc áp dụng một hay nhiều lớp màng hoạt động như một lớp ngăn giữa nước với công trình xây dựng, ngăn ngừa nước thấm qua.

Polyurea Test On Brick

Polyurea Test On Water