Home Bảo vệ bê tông
Bảo vệ bê tông

Hệ thống lớp phủ được thiết kế để phủ kín bề mặt bê tông có cốt để ngăn ngừa sự khuếch tán của cácbon điôxit và nước thâm nhập vào vữa bê tông điều đó sẽ làm thay đổi nồng độ axit trong môi trường bê tông và dẫn đến sự ăn mòn các thanh cốt thép. Thích ứng cho các kết cấu bê tông cốt thép ngoài biển như cầu, bến cảng vv…

Lớp phủ bảo vệ bê tông là một lớp phủ được thiết kế đặc biệt và tăng cường độ cứng và độ bền cho bề mặt bê tông trong môi trường khắc nghiệt.

Polyurea Test On Brick

Polyurea Test On Water